English

Newydd:

Polisi Trafnidiaeth Cymru sy'n addas i'r Argyfwng Hinsawdd

Polisi Trafnidiaeth Cymru sy'n addas i'r Argyfwng HinsawddMae'r papur hwn yn  dadlau bod angen i wneuthurwyr polisïau Cymru feddwl o'r newydd am bolisïau trafnidiaeth yng ngoleuni'r argyfwng hinsawdd.  

Mae'n ceisio mynd i'r afael â'r cyfleoedd a'r heriau penodol i Gymru, cyn y bydd Strategaeth Drafnidiaeth Cymru newydd yn cael ei gyflwyno yn ystod 2020.

Mae newidiadau technolegol yn angenrheidiol ond nid ydynt yn ddigon i gyflawni'r lleihad sylweddol, cyflym yn allyriadau carbon sydd ei angen arnom.

Polisi Trafnidiaeth Cymru sy'n addas i'r Argyfwng Hinsawdd

 

 

 

 

 

 

Mae Trafnidiaeth er Bywyd o Safon yn gweithio i wneud ein Trafnidiaeith yn well ar gyfer cymdeithas a'r amgylchedd.

Dulliau amgen deniadol yn hytrach na defnyddio’r car

Cynllunio sy'n lleihau'r angen am deithio yn y car yn y lle cyntaf

Hyrwyddo dewisiadau teithio craffach

 

 Transport isn’t working. Lynn Sloman's book Car Sick shows why, and sets out clearly what the answers are. A must-read for everyone interested in transport.

Stephen Joseph, cyn CG, Campaign for Better Transport

 

Mae Trafnidiaeth er Bywyd o Safon yn seiliedig ar egwyddorion moesegol.